lördag 5 februari 2011

Åttonde steget.

Att identifiera den vi har gjort illa.

Åttonde steget: Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi gjort illa och var beredda att gottgöra dem alla.

De första sju stegen är avsedda att leda till inre förändring. Från och med åttonde steget måste du börja reparera sådant i din omgivning som skadades på grund av ditt missbruk. Åttonde och nionde steget säger att du för att reparera skadorna måste göra upp en förteckning över alla de personer du gjort illa och vara beredd att gottgöra dem alla.

Att gottgöra någon betyder inte du helt ytligt säger: ”Förlåt mig.” Det betyder att du gör ett ärligt försök att ställa tillrätta det som du har förstört. För att det ska bli någon gottgörelse måste du medge att du skadat andra, att du är ledsen för vad du har gjort och att du är beredd att göra vad som krävs för att ställa allt tillrätta igen. Om du stal något betalar du tillbaka. Om du skadade något gör du allt som står i din makat för att laga det. Det är vad som menas med att gottgöra någon.

Åttonde steget är ett av de mest konkreta och specificerade av alla de Tolv Stegen, och ett av dem som är lättast att förstå. För mig råder det inget tvivel om vad detta steg säger åt tillfrisknade människor att göra.

1. Du gör upp en förteckning över alla de människor som du skadat genom ditt missbruk.
Nyckelfrågan: ”Vem har jag gjort illa med mitt missbruk?” Lägg märke till att på här stadiet frågar du inte: ”Vem harg gjort mig illa?” I början av läkningsprocessen är det frestande att koncentrera sig på det sättet kan du använda andras beteende till att rättfärdiga ditt eget. ”Eftersom du gör mig illa har jag rätt att göra dig illa!” Eftersom du inte vill gottgöra mig behöver jag inte gottgöra dig!” men det är inte frågan om att räkna poäng. Det gäller att ta reda på hur du har gjort andra illa så att du kan reparera skadan och bli fri från den.

Det är mycket svårare att tänka på vilka du har skadat än att ge andra skulden. Vanligtvis har de du älskar råkat värst ut, vilket gör saken ännu värre. ”Varför måste jag rota i det som varit?” frågar du dig själv. ”Jag kan inte förändra det förflutna, så varför bekymra sig om det?” Problemet är att det förflutna kommer att fortsätta att hemsöka dig så länge du vägrar att erkänna den skada du har vållat andra och inte denna frihet genom att betala det pris som krävs för att göra de nödvändiga reparationerna.

Gör upp en förteckning (skriv ner den) över alla människor som du gjort illa på något sätt. Aj! ”Menar du att jag måste gräva upp all denna förödelse från mitt förflutna och gå igenom den?” Ja, det är precis vad detta steg säger att du ska göra. Du måste identifiera vilka du gjort illa, och vad det var du gjorde dem, och sedan måste du skriva upp det.

Jag rekommenderar dem som ska göra detta att ta ett papper och dela det i tre spalter. I den första spalten skriver du vad du gjort illa. I nästa spalt skriver du vad du gjorde som skadadade dem. Och i tredje spalten skriver du upp vad du ror att du måste göra för att gottgöra dem.

Det är viktigt att vara så detaljerad som möjligt. John började sitt åttonde steg med att skriva: ”Jag gjorde kvinnorilla genom att uppmuntra dem och sedan stöta bort dem. ”Hans sponsor påpekade att det var för vagt och allmänt hållet för att vara till någon hjälp. ”Vilka kvinnor gjorde du illa och vad hade du egentligen?” frågade sponsorn. ”Och viktigaste av allt, vad hade ditt sårande uppträde för anknytning till ditt missbruk?”

John skrev om den delen av sitt åttonde steg så att den löd så här: ” Vem gjorde jag illa? Min flickvän Jenny. Vad gjorde jag som sårade henne? När jag fick sparken för att jag drack på arbetet sa jag till henne att jag älskade henne för att manipulera henne till att låta mig bo hos henne tills jag fick tag i ett annat jobb. Så fort jag fått ett annat jobb flyttade jag och bröt vårt förhållande. Vad hade det för anknytning till mitt missbruk? När det hände var jag desperat och knarkande. Jag trodde att om jag ar ärlig skulle hon inte hjälpa mig. Om jag inte hade varit missbrukare så skulle jag inte ha fått sparken, och då skulle jag inte ha känt mig tvingen att ljuga för att få hjälp.”

2. Du identifierar vad som behöver göras för att reparera skadan.

Att gottgöra innebär att man återställer något förlorat eller reparerar en skada. Du måste återställa allt du förstört så långt det är möjligt. Men i åttonde steget gottgör du inget. Du skaffar dig bara insikt om vad som behöver gottgöras och vad som krävs för att det ska bli gjort. När John tänkte på vad han behövde göra för att reparera den skada han gjort Jenny skrev han: ”Jag måste söka upp henne och be om ursäkt för vad jag gjort. Jag måste också betala henne för de tre månaders yra och utgifter för mat hon ställt upp med. ”

3. Du gör upp en förteckning över alla människor som har gjort dig illa.
I boken De Tolv Stegen och De Tolv Traditionerna uppmanas du arr göra en andra lista, den här gången med namnen på människor som har gjort dig illa. Du måste fråga dig: ”Vilka gjorde mig illa och vad gjorde de?”
Du identifierar dem som har gjort dig illa så att du kan förlåta dem. ”Ja, så är det. Du måste bli villig att låta andra gå fria. Du måste säga: ”Ja, du gjorde mig illa, men det gör inget. Jag kan strunta i det.” du förlåter andra för att bli fri från de förebråelser och det agg som du ofta känner. När du sitter fast i att förebrå andra kan det distrahera dig från det verkliga arbete som måste utföras i sjunde och åttonde steget – att reparera den skada du har gjort andra.

4. Du förlåter de människor som har gjort dig illa.

Du förlåter dem. Du låter dem gå fria. Psykologiskt sett säger du till dig själv: ”det gör inget. Jag tänker inte ställa den här människan till svars för denna oförrätt. ” Ordet förlåta är sammansatt av två andra ord – för och låta. Jag tänker på det som att ” låta nåd få före rätt”. Du förlåter människan de oförrätter hon begått mot dig. Du ger henne fullständig absolution för vad hon gjort mot dig innan hon ens bett om det. Du säger: ” Ja, du gjort mig illa och det var mycket smärtsamt, men nu håller jag dig inte ansvarig för det.”

Du förlåter inte andra människor för att hjälpa dem, utan för att hjälpa dig själv. När någon har gjort dig illa har du bara två val – du kan förlåta eller hysa agg. Om du hyser agg sänder du samma vreda budskap till dig själv gång på gång. Att låta vreden gå i kretslopp orsakar stress, och stress orsakar ny smärta och nya problem. Den nya smärtan och de nya problemen ger näring åt ditt agg, och så fortsätter kretsloppet tills du gör dig själv vanvettig. Och när du har blivit tillräckligt vanvettig driver det dig att dricka.

Enligt min uppfattning har tolvstegsprogrammet inget botemedel mot känslan av vrede, men tolvstegsprogrammet inget botemedel mot känslan av vrede, men programmet har allt att erbjuda mot den process som låter agg uppstå. Agg och bitterhet är återanvänd vrede. Det är obearbetad vrede vars förmåga att plåga dig hela tiden ökar. Vreden förstärks, intensifieras är att förlåta.

Folk ber mig ofta förklara denna princip. Hur bär man sig åt för att förlåta en annan människa? Det skiftar från person till person., men det finns ett par övningar som jag rekommenderar folk att pröva. Först skriver du upp du ett brev till vederbörande där du talar om precis på vilket sätt du anser att han eller hon gjort dig illa. Du skickar inte i väg brevet, men du skriver det.

Sedan skriver du upp precis hur det kändes då och hur du känner i fråga om det nu. Sedan skriver du att du älskar den det gäller, att du bryr dig om honom eller henne och att du förlåter det onda som han eller hon gjort dig. Du talar om att allt är bra nu och att du inte längre håller denna andra människa ansvarig. Du upphäver hennes förpliktelse att göra något åt saken.

Till sist skriver du i brevet: ”Jag är tillräckligt stor och duglig för att kunna hantera det du står på en grund av styrka som är tillräckligt stor, kraftfull och duglig för att du ska kunna hantera motgångar som andra orsakar dig utan att falla samman eller törsta efter hämnd.

Agg och bitterhet är felriktad hämnd. Alkoholister hämnas på andra genom att förstöra sig själva. Det klassiska uttryck som beskriver bitterheten är att man ”sågar av den gren man själv sitter på”. En annan illustration av skeendet är anekodoten om mannen som kommer hem och hittar sin fru i sängen med en älskare. Mannen tar upp en pistol och riktar den mot sitt huvud. När frun skrattar åt det blänger han på henne och säger: ”Skratta du bara, sedan är det din tur!”


Det är vad bitterhet gör med en. Du är arg på någon annan och sätter en pistol mot ditt huvud och trycker av. Det är därför som du måste förlåta dem som har gjort dig illa. Du kan inte be andra om förlåtelse dem som har gjort dig illa. Du kan inte be andra om förlåtelse innan du har sopat rent framför din egen dörr genom att förlåta andra.

5. Du granskar konsekvenserna av att gottgöra andra för att ta reda på när det bara skulle skada dig eller andra ännu mer.
Gottgörelse innebär att reparera och återställande betyder att lämna tillbaka. Men innan du sätter i gång med att gottgöra måste du granska följderna av en sådan gottgörelse. Varför? Jo, därför att du kan göra saker ännu värre genom att försöka reparera dem.

John hade ett förhållande med en gift kvinna medan han söp. Hon blev gravid, bröt förhållandet och lät sin man tro att barnet var hans. Sex år senare, när John blev nykter, insåg han att han hade en underbar liten dotter som visste att han var hennes far. Så vad skulle han öra nu? Borde han tala om för dottern, eller hennes mor, eller för den äkta mannen vad han hade för sig? John beslöt att göra det. Han ansåg att han bara skulle ställa till med mer skada om han öppet försökte gottgöra sitt handlingssätt.

Du ska gottgöra vad du ställt till med utom när det skulle göra andra illa. Därför bör du noga tänka över följderna av din gottgörelse så att du inte gör den på ett ansvarslöst sätt. Fader Martin förklarar mycket tydligt vad ett nyktert liv innebär. Nyktra människor tänker efter innan de handlar och gör sedan en uppskattning av sina handlingar. När man löser problem på ett nyktert sätt innebär det att man planerar, handlar och utvärderar. När man beter sig som e missbrukare innebär det att man överreagerar, ångrar sig och ger andra skulden. Båda principerna är mycket enkla. Du måste överreagera vilken princip du följer innan du tar nionde steget. Överreagerar du? Ångrar du vad du gjorde samtidigt som du handlar för att sedan handla och efteråt utvärdera vad du gjort?

Ett skriftligt åttonde steg kan vara ett värdefullt verktyg som hjälper dig att att se hur du sköter ditt liv som nykter. Du måste räkna ut precis vad du ska göra för att reparera den skada du vållat. Under åttonde steget reparerar du inte. Du gör dig bara beredd.

Många av stegen kräver ett tudelat förfarande. Först gör du dig beredd och sedan handlar du. I andra och det tredje steget gör du dig redo att tro; sedan delar du öppet med dig av ditt jag. I fjärde och femte steget gör du dig beredd att utföra en andlig storstädning; sedan utför du den. I åttonde steget gör du dig beredd att gottgöra folk, och i nionde steget låter du planen gå i verkställighet..

Det finns ett talesätt: ”Gud sänder oss tecken i form av konsekvenser av våra handlingar.” betrakta ditt förflutna och dra lärdom av det. Historien lär oss att den som vägrar att lära sig av sina missvägrar att medvetet inse vilka du har gjort illa och hur du skadade dem är dömd att göra andra på samma sätt.

I början säger du: ”Nykterhet är bara det ena eländet efter det andra!” När du sedan tillfrisknar och börjar lösa en del saker på gång för alla så upptäcker du att det inte är fråga om det ena efter det andra. Det samma sak gång på gång! Och du kommer att ställas inför samma problem gång på gång ända tills du tar dig ur fällan genom att göra två saker: först identifierar du de människor du har gjort illa och gottgör dem, och sedan identifierar du dem som gjort dig illa och förlåter dem.

Dessa två nycklar bildar tillsammans ett dubbellås som öppnar dörren till meningsfull nykterhet. Det är som en silo med en kärnvapenmissil dold inuti. För att avfyra missilen måste du vrida runt två nycklar samtidigt. Haken är att nyckelhålet är så långt från varandra att du inte kan vrida runt båda nycklarna ensam. Du måste ha hjälp. Du behöver någon som håller den ena av nycklarna så att ni sedan kan vrida runt dem samtidigt. Varför? Därför att det är fråga om ett cykliskt förlopp. Jag kan inte förlåta mig själv innan jag har förlåtit andra, och jag kan inte förlåta andra innan jag kan förlåta mig själv.

Saker att komma ihåg
När du genomför åttonde steget innebär det att du:
1. Gör upp en förteckning över alla de människor som blivit skadade genom ditt missbruk.
2. Identifierar vad som behöver göras för att reparera skadan.
3. Gör upp en förteckning över de människor som gjort dig illa.
4. Förlåter de människor som har gjort dig illa.
5. Granskar konsekvenserna av att gottgöra andra för att ta reda på när det bara skulle skada dig eller andra ännu mer.

Källa: " Att förstå de tolv stegen" Av Terence T. Gorski
Skicka en kommentar