tisdag 4 januari 2011

Andra steget !!

Det här är ju en blogg för att hjälpa människor att bli fri från sina alkohol- och drogmissbruk och anda  sorters missbruk. Jag ska nu låta er ta del av ” Att förstå De tolv stegen” Av Terence T. Gorski . Det andra steget.

Det finns någon som kan hjälpa mig.

Andra steget:
Vi kom till tro på att en kraft starkare än våran egen, kunde återfå vårt förstånd.

Andra steget säger inte att  ” …en kraft starkare än vi själva gav oss tillbaka vårt förstånd”. Det säger att vi ” lom till tro på” att något kunde hjälpa oss. Med hjälp av andra steget utvecklar tillfrisknande människor ett slags tro på att det finns någon eller något större och starkare än de själva. Det finns någon  eller något utanför dem själva som vet mer om alkoholism eller beroende och om hur man kan tillfriskna från detta än vad de själva vet. Det finns någon eller något därute som har  ett svar någon som kan hjälpa dem att tillfriskna.

En del påstår att en högre makt kan vara vad som helst, till och med ett livlöst föremål-. Jag känner många människor som anser att det är bättre att utse en tom flaska till sin högre makt än att inte tro  på någon högre makt alls.  Men om du verkligen vill tillfriskana är det viktigt att du noggrant undersöker begreppet högre makt för att fastställa dess mening. Med ordet högre avses något som är större, starkare och som har mer kunskap och större förmåga än vad du har. Med ordet makt avses att detta någonting har kraften eller förmågan att påverka dig eller agera med dig för att påskynda tillfrisknandet. Det är stor skillnad mellan att söka hjälp från en tom flaska , som kanppast har någon inneboende kraft att hjälpa dig, och att söka hjälp fr¨n en samlin tillfrisknade alkoholister som definitivt har det.

Eftersom tillfrisknande alkoholister definierar en högra makt på många olika sätt, kan du ha nytta av ett sätt att organisera och ge mening åt de olika möjligheter som står till förfogande. Jag utgår från ett system som definierar den verkliga kraften att hjälpa. På den första nivån kan vi placera den svagaste formen av högre makt, exempelvis ett föremål som inte är levande och som du har makt men som i realiteten inte har det. Du kan be till en Coca Cola men jag betvivlar starkt att den kommer att besvara dina böner. Den andra nivån ingriper en annan människa som vet mer om tillfrisknande än du själv. Den tredje nivån innefattar en grupp av sådana människor som hjälper varandra att tillfriskna. Slutligen har vi en övernaturlig högre makt som många människor föredrar att kalla Gud.  Den högre makten uppfattas ibland som en personlig, älskande och omhändertagande Gud med vilken du kan kommunicera.

När någon börjar tala om en högre makt brukar jag uppmuntra honom eller henne att ha tillit till någon som vet mer om tillfrisknandeprocessen och helst en grupp individer. Enligt min erfarenhet utgörs den högre makten för de flesta tillfrisknande alkohlister och missbrukare av den egna AA eller NA – gruppen. Det är den kraft som utgörs av gruppmedvetandet den kollektiva energi och det stöd som tillhandahålls av gruppen.

När du kommit till tro på en högre makt kommer du också till tro på att denna högre makt kan ge dig ditt sunda förnuft åter. Och om du måste ha hjälp att återfå ditt förnuft, vad är du då? Jo, du är galen. En ”beroende” – form av mental förvirring lurar inom dig. Det finns ett missbrukjag som är sjukt och förvirrat och det har tagit kontrollen över ditt liv. Det är därför vägen till tillfrisknande går via tilliten till en högre makt, något utanför dig själv som är starkare och vet bättre än du, som kan lära dig om tillfrisknade och ge dig mer styrka, energi och kraft än vad du själv kan uppbringa.

Därför består andra stegets första uppgift i att erkänna naturen hos den mentala förvirring som följden av ditt beroende.

1.       Du erkänner att du lider av ett slags beroendeframkallande mental förvirring eller ”beroendesjukdom” som skapar begäret och tvånget att dricka alkohol och ta andra droger.

Vad menas med ”beroendesjukdom”? Med det avses ett slags alkoholistiskt tänkande eller beroendetänkande som fungerar på ett antal nivåer. Den första nivån kan vi kalla ” eurorisk eringring”. Alkoholisten erinrar sig och överdriver alla de positiva upplevelser som förknippas med alkohol och drogbruket i det förflutna och förtränger alla negativa minnen. Ny – nykrta brukar tala om minnena av ” den gamla goda tiden”.

När du berättat din historia ett antal gånger börjar du inse att ” den gamla goda tiden ” inte alls var så god. När den euforiska erinringen upphör inser du att det enda positiva i alkohol eller drogmissbruket bestod i den falska känsla av eufori som det skapade. Det finns inga andra  ”positiva” effekter.

När du väl kommit underfund med att det enda droger förändrar är dina känslor börjar du också inse att du hade kunnat uppnå alla de fördelar du upplevde medan du drack utan att använda alkohol och droger. Nästan alla de problem du upplevde antingen orsakades av eller förvärrades av att du drack eller använde droger. Den enda ”positiva” effekt alkoholen hade var det euforiska lyckorus den gav upphov till. Under en begränsad tid skänkte den en känsla av befinnande.

Euforisk erinring skapar positiva förväntningar. Människor tror att om de bara kunde dricka eller ta drogen skulle allt vara bra. De är alltjämt benägna att tro att alkoholen har förmågan att ordna allt som känns besvärligt. ”Om jag bara kunde dricka på rätt sätt i framtiden, om jag bara kunde lära mig dricka som en normal människa skulle mitt liv ordna sig som genom ett trollslag!”

En typisk attityd i början av tillfrisknandet är: ”Visst, jag vet att jag inte kan dricka, men jag känner mig i själva verket lurad! Om jag inte kan dricka kommer jag aldrig mer kunna känna mig lycklig, då kan jag aldrig mer ha roligt, då kommer jag inte att kunna slappna  av. Jag vet att alkoholen tar död på mig, men jag mår så jävla eländigt eftersom jag inte längre får dricka!”

Eufrorisk erinring skapar begär. Människor som tillfrisknar börjar tänka på hur bra de mådde när de använde alkohol och droger, och de förskönar minnet av den gamla goda tiden. De tänker på hur jävligt det är att hålla sig nykter och hur underbart det skulle vara att ske vore att kunna dricka socialt. ”Det största mirakel  som Gud skulle kunna låta ske vore att skapa en drog som gjorde att jag kunde dricka socialt!”

Samma fenomen återfinns inom OA, Overeaters Anonymous. Kommer personer utan ätstörningar ihåg hur underbart det var att äta, och tänker de städigt på det? Ser de med förväntan fram emot nästa måltid? Uppfattar de mat som ett sätt att bli en bättre människa? – Nej, knappast.  Sådana beteenden är ett tecken på en ätstörning, som även om den inte utgör ett kemiskt beroende också grundar sig på en beroendesjukdom. Människor utan ätstörningar tänker inte att ”kunde jag bara äta som en normal människa så skulle allt vara bra”. Det är vad som menas med beroendesjukdom.

Det räcker inte med att bara vara medveten om att du lider av ett slags beroendesjukdom eller mental förvirring. Du måste tro att det finns någon eller något som kan hjälpa dig att ta itu med den.

2.       Du kom till tro på att denna beroendesjukdom bara kunde botas med hjälp utifrån.
Beroendeframkallad sjukdom eller förvirring känns igen på tre huvudsakliga symtom. För det förväntar du dig annorlunda resultat av ett oförändrat beteende. När du blir nykter vill du fortsätta leva ditt liv som du alltid har gjort. När detta inte fungerar gräver du helt enkelt ner dig och fortsätter att göra på samma gamla vis om och om igen.

Jack är ett typiskt exempel. När han drack kunde han alltid skrämma sin fru till att göra som han ville. När han nyktrade till ville han inte detta.
 När han ville att hans fru skulle göra något skällde han på henne, skrek och förolämpade hennes. När frun efter ett års nykterhet tog ut skilsmässa fick han en chock.

Det andra symtomet är den självupptagenhet som hinder dig från att lägga märke till andra människor. Följden är att många tillfriskande människor i grunden inte tror att det finns någon som är villig att hjälpa dem.

Det tredje symtomet är grandiositet, självöverskattning. Du tror att du är smartare och viktigare än någon annan. Följden blir att du ofta är villig att tro att någon annan kan hjälpa dig.

När du väl kommit till insikt om att du lider av denna beroendesjukdom måste du börja tro att det finns en väg ut ur sjukdomen.  Denna väg börjar med att du slutar dricka vad som inom AA brukar kallas avhållsamhet är bara inträdesbiljetten till filmen. Det är inte själva filmen. Har du någon gång ställt dig i en lång biokö för att när du väl köpt biljetten vända på klacken och säga:  ”Nu när jag fått biljetten kan jag åka hem”? Det är många kemiskt beroende människor beter sig när de slutar dricka utan att arbeta med programmet.

Inom AA uppfattas avhållsamheten som ett nödvändigt första steg i tillfrisknandet. Det är inte detsamma som tillfrisknade. Tillfrisknande innebär att man försöker övervinna den beroendeframkallande sjukdomen eller förvirringen genom att man arbetar med stegen och är villig att göra allt som krävs för att förändra sig själv till det slags människa som inte längre behöver dricka eller använda droger.

3.       Du erkänner att du har attityder, fördomar och bortförklaringar som hinder dig från att acceptera hjälp utifrån.

Vilka attityder? #Jag anser att jag är bättre än alla andra. Det finns ingen som kan hjälpa mig.” Vilka fördomar? ”Jag måste lita till mig själv.  Om jag låter någon annan hjälpa mig kommer världen att rasa under fötterna på mig.” Vilka bortförklaringar? ”Det är inte mitt fel att jag är som jag är”, eller: ” I den här gamla världen är mitt sätt att bete sig det enda förnuftiga”.

Alkoholister måste komma till insikt om att de bär på dessa attityder, fördomar och bortförklaringar, vilka hindrar dem från att be om eller acceptera den hjälp de behöver. Det motverkar dessutom deras möjligheter att få hjälp.

4.       Du utvecklar en tro på att det finns en makt som är större än du själv som kan befria dig från ditt begär efter alkohol och andra droger.

Det finns större än du själv som kan avlägsna dessa hinder. Nu när du inte dricker, när du avhåller dig från droger, finns begäret och tvånget fortfarande kvar.  Det finns tillfällen då du vill dricka eller börja droga. Vissa stunder kan driften förvandlas till ett övermäktigt begär eller tvång som du inte själv kan hantera. Du behöver hjälp, men skammen och skulden hindrar dig ofta från att ta kontakt och be om den hjälp du behöver.

Det grundläggande problemet består i att du är din egen fånge. Du skulle behöva vända dig till en högre makt men du känner dig inte i stånd att göra det. Du skulle behöva en källa till mod, inspiration och styrka som är större än dig själv för att klara dig igenom de här perioderna.  På detta stadium brukar jag rekommendera en andlig högre makt samt vad jag kallar ett ”substitut för en högre makt”, det vill säga andra människor. Du behöver bådadera.

Din andliga högre makt är en källa till mod, styrka och hopp som gör att det möjligt för dig nykter och göra vad som krävs för att må bra. Andra människor förser dig med kunskapen och erfarenheten och med mer omedelbar hjälp när du ska klara dig igenom de akuta kriserna.

Kemiskt beroende är en hopplöshetens sjukdom.  Precis som mögel frodas i mörker, fodras kemiskt beroende i förtvivlan. För att bli frisk.  Hur gör man? Lösningen är enkel men inte lätt att genomföra. Men bestämmer sig för att man inte längre accepterar att leva som förut. Inom AA talar man om att ”nå botten” och man säger till sig själv: ”Jag har fått nog; jag är sjuk och utled på att vara sjuk och utled!”

Trons språng utlöses ofta av smärta. I själva verket har de flesta tillfrisknade människor blivit nyktra på grund av missbrukets smärtsamma verklighet. I filmen Butch Cassidy and the Sundance Kid blir Butch och Sundance och ropar: ”Vi måste hoppa!”  Sundance svarar: ”Jag kan inte! Jag vet inte hur man simmar! Butch ser på honom, skrattar och säger lugnt: ”Bry dig inte om det vi kommer förmodligen ändå då i fallet.” Detta är trons gång. Jag vet inte hur jag ska kunna sluta dricka och droga, en del av mig vill inte ens sluta, men jag gör det ändå eftersom jag har fått nog. Jag vägrar att fortsätta leva i missbruket.

För att våga trons språng måste du börja med att söka dig till miljöer där tillfrisknade pågår. Det innebär att gå på möten, tala med andra nyktra människor, läsa litteratur som är inriktad på tillfriskande och arbeta med stegen. Om trons  språng leder till bardisken eller hem till supkompisar, kommer tron på tillfrisknandet  snartatt upplösas.

Tillfrisknandet är ett mirakel, men miraklet har inget med magi att göra. Miraklet inträffar därför att du är villig att låta dessa enkla principer arbeta för dig i ditt tillfriskande. Tron föds när du klart inser att alkohol och droger leder till allvarliga problem, att dessa bara kommer att förvärras men att det finns en utväg. Tron omsätts i handling när du vågar ta språnget in i ett program för tillfriskande och börjar gå på möten och arbeta med stegen med din sponsor.   Tron byggs upp när du ser att det fungerar, när du börjar bli befriad från tvånget och driften alkohol eller ta andra droger.

5.       Du söker en kraft utanför dig själv som kan hjälpa dig att tillfriskna från ditt beroende.

Detta är att arbeta med andra steget. Du måste börja söka efter denna kraft och du vet inte ens vad det är du försöker hitta en väg ut ur den mentala förvirringen.

För de flesta missbrukare är det sponsorn eller AA – gruppen som hjälper dem att finna en väg till förståelse av en andlig högre makt som utgör en källa till mod, styrka och hopp.

6.       Du finner en kraft större än din egen som har förmågan att befria dig från tvånget och driften att använda alkohol och andra droger.

Och denna högre makt har förmåga att underröka de förnekanden och anklagelser som hindrar dig från att använda kraft för att återfå ditt förstånd. Men vari består då denna process, denna lraft som kan undanröja ditt alkoholframkallade oförnuft?

I steg ett definierade vi avhållsamheten negativt, men avhållsamheten har också en positiv sida. Psykologiska teorier har lärt oss att med någonting annat. Du måste upphöra med en vana och samtidigt utveckla en annan vana som ersättning för denna.  Den mer hälsosamma vana som ska ersätta den gamla vanan brukar ofta kallas en ”positiv böjelse” – ett positivt beroende eller tvång. Det innebär att göra något som är hälsosammare än det självdestruktiva beteende som ska ersättas.

Inom AA uppmuntras individen att överge sitt beroende av alkohol och andra droger och lära sig  att lita till en andlig förmåga att utveckla det mentala och känslomässiga tillstånd som kallas ”sinnesro”. Man vill ersätta den flykt som skedde med hjälp av de drogrelaterade ”klickarna” med den sinnesro och den andliga stillhet som följer av ett nyktert och ansvarsfulla värden och värderingar, att besluta sig för att försöka leva i enslighet med dessa värderingar så långt det är möjligt och att därefter försöka göra detta. Denna  värderingar  man genom att försöka leva i enlighet med principen om fullkomlig ärlighet.

I negativ mening säger alltså AA: ” Sluta tänka och handla på ett alkoholostiskt sätt; använd inte alkohol eller andra droger undvik människor, plats och omständigheter som kan leda dig tillbaka till missbruket.” Vad ska du då göra i stället? Genom att våga trons språng, som innefattar att gå på möten, skaffa en sponsor, arbeta med stegen, leva nyktert och umgås med nyktra människor. Testa programmet. Se om det fungerar. Kom ihåg, det finns alltid en garati. Om du inte tycker om experimentet att leva nyktert, kan du alltid återvända till alkohlen eller drogen och din misär kommer snart att ha blivit dubbelt värre.

Många kemiskt beroende människor slutar att dricka men fortsätter trots det att tänka, agera, känna och förhålla sig till andra människor precis som de fortfarande drack. Detta kallas inom AA för ”torrfylla”. Människor som slutar att dricka eller ta droger och inte ändrar någonting annat för ofta en eländig nykterhet. Susan är ett ganska typiskt exempel. Susan isolerade sig och var mycket självupptagen. Hon drack alltid ensam och undvek andra människor. Hon kände sig överlägsen och kritiserade privat alla hon kom i kontakt med. Ingen var god nog att vara hennes vän, och därför stannade hon hemma ensam och drack. När hon hade förlorat kontrollen över sitt drickande och kommit in på avgiftning, beslöt hon sig för att sluta. Hon gick på möten men satte sig till doms över dem hon lyssnade på. Hon stötte inte på en enda person inom AA som hon kunde känna sympati för. Hon vägrade att skaffa sig en sponsor eller att läsa AA- -litteraturen, och hon kände sig verkligen eländig. Fastän hon inte drack fortsatte hon tänka, känna och bete sig på samma sätt som hon gjort medan hon ännu drack.

När Susan kom till rådgivningen tyckte hon att hon liak gärna kunde ta livet av sig och hon kunde mycket klart formulera sitt problem: ”Jag tycker om mitt sätt att vara ! Jag vill inte förändras! Varför kan jag inte bara fortsätta att tänka och vara som jag alltid har varit? Jag har slutat dricka, men varför måste jag ändra på mig?”

Till tillfrisknandets positiva sida hör förändring. Det innebär att lära sig annorlunda sätt att tänka och hantera sina känslor. Det innebär att lära sig nya sätt att bete sig och reagera gentemot andra.  I tillfrisknandet lär man sig tänka klart, logiskt och rationellt. Man lär sig att handla ansvarsfullt och att använda sig till andra på ett hälsosamt och konstruktivt sätt. Man upphör att använda sig av gamla beteenden som inte fungerar och lär sig andra, effektivare sätt att bemästra livetes alla problem.

Det är detta som tolvstegsprogrammet handlar om förändringar på många olika nivåer. När du har hållit på med detta tillräckligt länge, kommer du intuitivt att veta  hur du ska göra. Ditt andliga jag tar över i takt med att den ansvarsfulla livsstilen blir till en vana. Du finner sinnesro eftersom du inte längre behöver tvinga dig till att agera ansvarsfullt du är ansvarsfull.

I psykologiska ordalag har du integrerat en ny självuppfattning, och detta kräver tid och tillit. Att fullfölja andra steget innebär att ha kommit till tro på att tillfrisknande är möjligt.

Saker att komma ihåg:
När du genomför andra steget innebär det att du:
1.       Kommer till tro på att du lider av ett slags bereondeframkallad mental förvirring eller ”beroendesjukdom” som driver fram begäret och tvånget att dricka alkohol eller ta andra droger.
2.       Kommer till tro på att denna bereondesjukdom bara kan upphöra om du får hjälp av andra.
3.       Kommer till tro på att du har utvecklat attityder, föreställningar och sätt att tänka som hindrar dig från att ta emot hjälp från andra.
4.       Kommer till tro på att det finns en kraft som är starkare än du själv och som kan befria dig från ditt tvångsmässiga beroende av alkohol och andra droger.
5.       Kommer till tro på att du måste öka efter en kraft utanför dig själv som kan hjälpa dig at tillfriskna från ditt beroende.
6.       Finner en kraft starkare än du själv som förmår avlägsna anfäktelser och tvånget att använda alkohol eller andra doger.


Skicka en kommentar