söndag 6 maj 2012

Att skada dig själv !

Att skada sig själv har blivit allt vanligare. Oroväckande bilder på hur folk har lagt upp bilder runt om på internet. Idag ska jag berätta min syn på det hela och jag kan säga rent ut. Jag är själv ett offer när det gäller att skada sig själv.

I Vakna för februari 2006 som Jehovas Vittnen delade ut stod det om tre unga tjejer alla hade de något gemensamt även om de inte kände varan. De kände sig tillfälligt lite bättre när de skadade sig själva.
Det kanske verkar ofattbart, men det har blivit förvånadsvärt vanligt att unga människor väljer att skada sig själva, kanske genom att skära sig och utveckla ett så kallad självskadebeteende.

I en tidning som heter National post som gav ut i Canada sägs det att beteendet att skada sig själv skrämmer föräldrar, gör rådgivare i skolorna helt ställda och är en stor utmaning för läkare. Samma tidning uppger också att självskadebeteende kan bli ett av de svåraste missbruken som läkarvetenskapen har ställts inför. Har du någon som känner utvecklat ett självskadebeteende? Går det i så fall att göra något åt det?

Försök att komma fram till varför du känner dig tvungen att skada dig själv. Tänk på att ett självskadande beteende är något mer än bara en nervös vana. Det kan vara ett sätt att hantera någon form av stress. Den som skär sig försöker bli av med känslomässiga fruktation. Fråga dig: Vad får jag ut av att skada mig? Vad är det jag tänker på, när jag känner att jag vill skada mig? Är det känsla i din livsituation som gör dig orolig, något som har att göra med familjen eller dina vänner?

Det krävs mod att svara ärligt, men du har allt att vinna på det, eftersom det ofta är första steget mot en förändring till det bättre. Men det krävs mer än att du bara kommer fram till vad som ligger bakom ditt självskadebeteende.

Viktigt att du har någon att prata med.
Om du ar börjat skada dig själv är det till hjälp att du pratar om dina känslor med en mogen vän som du känner förtroende för. Ett ordspråk i bibeln säger: Oro i en mans hjärta tynger ner det, men ett gott ord får det att glädja sig. (ordspråksboken 12:25) Om du anförtror dig åt någon, kan du få den tröst och omtanke som du så väl behöver. (ordspråksboken 25:11)

Men vem skall du prata med? Det är bra att välja någon som är äldre än du, någon som är förståndig och mogen och har med känsla. De kristna kan ha stor hjälp av de äldstebröderna i församlingen.  Det är som ett gömställe under vinden och ett gömsle under slagregnet, som skuggar av en väldig brant klippa i ett utmattat land. (Jesaja 32:2)

Du kanske tycker att det verkar skrämmande att berätta för någon vad du kämpar med. Du kanske tycker att det är svårt att känna förtroende för någon. Men om du tänker dig att så fort andra lär känna dig och menar verkligen att få lära känna dig så skall de avsky dig och inte vilja ha med dig att göra. Men om du nu trots allt berättar om ditt problem, upptäcker du sanningen: Det som sägs i ordspråksboken 18:24: "Det finns en vän är mer tillgiven än en bror." De flesta mogna kristna personer som man kan prata med anklagar inte dig för något oavsätt vad du berättar ger dig praktiska råd. De kan tex visa dig bibelställen och vara tålmodiga och uppmärksammade när du känner dig missmodig och helt värdelös.

Kan du försöka prata med någon om ditt problem? Om du känner att det är svårt att ta upp det ansikte mot ansikte med någon, kan du kanske skriva ett brev eller ringa. Det kan vara ett stort steg mot det att det blir bättre. Det viktigaste är att någon verkligen bryr sig om dig och att det finns någon att prata med när allt känns hopplöst.

Jehova (Gud) vet att du ientligen inte vill skära dig och det är kanske en bra tanke att be till Jehova om ditt problem, man kan bli lite starkare varje gång.

Psalmisten David hade personligen upplevt många svårigheter, och han skrev "Kasta din börda på Jehova, han skall stödja dig". (Psalm 55:22) Jehova vet precis vad du går i genom och mer än så., Han bryr sig om dig. Du kanske dömer dig hårt, men kom då ihåg. Gud är större än vårt hjärta och vet allt. 1 Johannes 3:19, 20) Jehova förstår varför du skadar dig själv och varför du har svårt att sluta. Om du ber till honom och försöker sluta skada dig själv, så skall han verkligen hjälpa dig.

Men tänk om du skulle få återfall? Betyder det du har misslyckats totalt? Absolut inte! Även om den rättfärdige faller sju gånger, reser man sig igen. (Ordspråksboken 24:16) En av tjejerna i vakna för februari 2006 tolkade bibelstället så här: "Jag fick återfall mer än sju gånger, men jag gav inte upp." Det insåg också en annan tjej och hon sa: " Jag lärde mig att se varje återfall som ett tillfälligt bakslag och inte som ett tillfälligt misslyckande, och att det bara var att försöka igen så många gånger som det var nödvändigt."

När man behöver mer hjälp.
Jesus sade att de som är sjuka behöver läkare (Markus 2:17) för att avgöra om det är ett sjukdomstillestånd som ligger bakom ett självskadebeteende och för att då lämplig behandling. Det är de om är de professonella som hjälpen kan nås. De äldsta inom Jehovas vittnen är inga läkare ( det finns kanske men inte just där du bor kanske.) Men de kan verkligen stötta dig och ibland om du får lust att skada dig så kan de hjälpa dig att kontrollera den känslan med hjälp av Jehova och deras församling. Och du har lärt dig hur du skall ta itu med dina problem.


Du kan vara säker på att det går att ersätta den nedbrytnade vanan med sådant som istället bygger upp dig. Be som psalmisten " Gör mina steg fasta genom det som har sagt, och låt inget som helst ont få makt över mig. ( Psalm 119:133) Du kommer att må mycket bättre och få större självaktining, när du har tagit kontrollen över självskadebeteenedet så att det inte längre kontrollerar dig.

Källa: Ur vakna för februari 2006.Skicka en kommentar