onsdag 15 december 2010

Att vara sponsor !!

Jag ska inleda med gårdagens skrift från " En dag i taget" med Al_Anon.

14 December
sponsorskap - vad det innebär (P-31). Det är titeln på ett häfte som finns tillgängligt för alla medlemmar. För många av oss är detta  något nytt. vi kanske betvivalr  att vi inte har tid att ta på oss nångon annans problem. Att vara sponsor är en fin upplevelse. Det är dessutom en utmärkt utbildning i ämnet "mänskliga relationer och andlig tillväxt".

När vi väl tar på oss ett sponsoruppdrag blir vi förvånade över hur mycket av aL-Anons program vi tagit till oss. I det personliga utbytet av erfarenhet mellan sponsor och den som sponsras, är det ofta sponsorn som får den största behållningen!

Dagens påminnelse:
Det är inte bara nykomlingen som har nytta av att kunna vända sig till en speciell person för vägledning även den som varit med i programmet länge kan känna att en medlem, som har andra och kanske djupare insikter, kan vara till enorm hjälp. Som en medlem uttryckte det: " ...varen kom inte från böckerna utan från det ömsesidiga engagemanget och de tankar som kunde uttalas högt och delas med någon man kände förtoende för. "

"Jag vill bestämt rekommendera var och en i Al-Anon att engagera sig i  sponsorverksamheten. Den öppnar en helt ny del av sinnet och hjärtat. Det är ett stort arbete och du kommer att växa med det. "


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av erfarenheter så kan jag säga så här om att vara sponsor. Det är unikt, och värdefull. Men man ska tänka efter rejält innan man tar på sig rollen att bli sponsor åt en medmänniska. Är man själv mitt uppe i en relation där man inte själv kan kontrollera sina egna behov ska man nog se upp. Som sponsor ska man ingripa med stöttning, råd och hjälp. Men man bör nog också be om en högre makt för att själv ge sig en stöttning.

Många tar på sig sponsoransvaret och förlorar själv kontrollen även om de har erfarenheter kring missbruk osv.

Det jag rekomendera till folk som vill vara sponsor till en medmänniska är:
1. Läs AA- litteratur eller andra litteraturen inom missbruk.
2. Arbeta med tolvstegen.
3.Tänk igenom innan du tar på dig ansvaret att bli sponsor.
4.Var stark för du ska ju ingripa kanske 24/dygnet.
5.Känner du att du inte längre kan ha ansvar för den person du hjälper ska du vara ärlig och lojal och säga till.
6. Känner du att denna person du hjälper behöver läkarvård, pyskerativård eller annan form av vård. Se till att hon/han får den hjälp som behövs.

Av dessa erfarenheter har jag själv blivit stark. Jag har själv stått där med facit i handen. Tänkt och blivit häpen över att det faktiskt finns hjälp att få.

En nära vän berätta för mig för inte så länge sen att jag behöva psykerativård men läkaren sände hem mig trotts att jag var rejält sjukt i en djup deperation. Följden blev att jag tog överdosera en massa mediciner. Först då blev mina anhöriga oroliga och jag kom under bevakning av läkarvård och inlagd för mina svåra deperationer.

Så tänk till innan du tar ansvar för en annan människa, du kan rädda liv att ta personen till ett AA, ett sjukhus eller något annat.
Skicka en kommentar