lördag 25 december 2010

Dagens reflektioner i Al-Anon !

25 december:
Det föreslås i Al-anon att vi ska undersöka våra motiv. Att fråga sig "Varför gjorde jag så ? " och göra en samvetsgrann rannsakan för att finna den verkligen anledningen till att vi begått ett misstag är inte enkelt. Menade jag verkligen att kasta ur mig eller var det uttryck att kasta ur mig dessa kränkande ord? Var det min avsikt att såra, eller var det uttryck för ett djupare obehag: skuld, otillräcklighet eller rädsla? kom jag fram till att jag uppträtt rättvist, när jag noga rannsakade mina skäl?

Vi kanske tycker att vi handlade rätt, men vi rationaliserar ofta eller undviker den verkliga sanningen. när vi verkligen går på djupet för att avslöja våra motiv, upptäcker vi hur smärtsamt det är att erkänna, till och med för oss själva, att vi handlat fel. Al-Anon lägger stor vikt vid att vi ska vara ärliga mot oss själva; att erkänna felen är att första steg mot att övervinna dem.

Dagens påminnelse:
Jag är på väg att mogna när jag glatt kan erkänna att jag inte alltid har rätt. De nya sanningarna kan bearbeta och öppna mitt sinne för de intryck som finns att hämta runt mig och som jag kan ha stor nytta av.

"Var man tycker sin väg vara den rätt, men Herren är den som prövat hjärtan." (ords. 21:2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skicka en kommentar